Atslēgvārdi
Elektromontāža, elektroinstalācijas, elektroinstalācija, elektromateriāli,
Plaša pieredze gaisvadu un kabeļu līniju izbūvē LATVENERGO tīklos.
Elektromontāžas darbi no transformatora līdz rozetei. Elektroietaises,
energoapgādes objekti, elektroietaišu projektēšana, izbūve, energoapgādes
objektu projektēšana, energoapgādes objektu izbūve, energoapgādes objektu
ekspluatācija. Elektroietaišu pārbaude, elektroietaises, elektriskie
mērījumi. Tehnisko rādītāju pārbaude, tehniskie rādītāji. Elektroinstalācijas
ierīkošana, elektrības vilkšana, apgaismojuma izbūve, apgaisme, kabeļu
izbūve, kabeļi. Tranšeju rakšana, tranšejas. Elektrisko tīklu projektēšana
līdz 20 kV. Elektromateriālu tirdzniecība. Celtniecības darbi no 0
līdz atslēgai. Elektromateriāli, vadi, kontakti, instrumenti, elektroinstrumenti,
celtniecības un remonta darbi. Celtniecība, būvniecība. Saules baterijas,
saules baterejas, saules enerģija, saules bateriju uzstādīšana, projektēšana,
tirdzniecība.